Serious Games

Siemens

In samenwerking met Accenture is een aantal serious games ontwikkeld om 15.000 financieel medewerkers van alle Siemens vestigingen wereldwijd te trainen in het voeren van een financiële administratie die voldoet aan de Amerikaanse regelgeving. De cursist gaat aan de slag in een fictief Siemens bedrijf en krijgt daar een aantal opdrachten. De speler haalt informatie op door middel van onder meer interviews en doet nieuwe kennis op. Deze moeten vervolgens worden vertaald naar jaarplannen en projectplannen die worden getoetst door het management en de directie. Al spelende ervaart de cursist de effecten van zijn keuzes en gaat hij de samenhang der dingen steeds beter begrijpen. Zo krijgt hij de nieuwe werkwijze onder de knie en is hij goed voorbereid op de praktijk.

Schermafbeelding 2016-04-26 om 15.44.19  Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.30.26

BMW

Voor BMW hebben we, ook weer in samenwerking met Accenture, een online trainingsplatform ontwikkeld om monteurs te trainen en ondersteunen bij de after sales. Door middel van instructiefilmpjes, klantgesprekssimulaties, en zelftests is een complete interactieve gereedschapskist ontstaan met als resultaat een stijging van 150 % in het eerste half jaar na uitrol in het proefgebied Duitsland en Oostenrijk.

Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.32.10 Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.31.31

De MedGame

De MedGame is bedoeld voor alle medewerkers van ziekenhuizen. Doel is om hen te leren plannen. In de game gaat de cursist aan de slag als de nieuwe OK-manager in het ziekenhuis Dinkelstaete. De voorzitter van de Raad van Bestuur geeft aan dat er een groot planningsprobleem is. Aan jou de vraag om dit op te lossen. Door verschillende belanghebbenden te interviewen, door experts te raadplegen en vooral door te oefenen leert de speler dat er een planbaar primair proces is. Je maakt kennis met de belangrijkste parameters die dit proces beïnvloeden en de hoofdindicatoren waarop het proces beoordeeld kan worden.

Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.32.48 Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.33.20

De ZZP Game

In opdracht ontwikkeld voor het ministerie van VWS en in samenwerking met HHM uit Enschede. Doel is om het middelmanagement van instellingen voor intramurale zorg bekend te maken met het effect van de Zorgzwaartebekostiging op hun organisatie. Een ingrijpende nieuwe financieringsstructuur in de intramurale zorg die op 1 januari 2009 werd ingevoerd. De cursisten spelen de game in workshopverband en vormen het MT van de fictieve instelling Dinkelhof. Door parameters in te stellen wordt een jaarplan gemaakt. Het effect van het plan is zichtbaar op een dashboard en levert ook reacties op van de verschillende belanghebbenden. Als spelend ontdekken de cursisten de samenhang en dynamiek van de Zorgzwaartebekostiging.

Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.33.58 Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.48.33