ZZP Game

In opdracht ontwikkeld voor het ministerie van VWS en in samenwerking met HHM uit Enschede. Doel is om het middelmanagement van instellingen voor intramurale zorg bekend te maken met het effect van de Zorgzwaartebekostiging op hun organisatie. Een ingrijpende nieuwe financieringsstructuur in de intramurale zorg die op 1 januari 2009 werd ingevoerd. De cursisten spelen de game in workshopverband en vormen het MT van de fictieve instelling Dinkelhof. Door parameters in te stellen wordt een jaarplan gemaakt. Het effect van het plan is zichtbaar op een dashboard en levert ook reacties op van de verschillende belanghebbenden. Als spelend ontdekken de cursisten de samenhang en dynamiek van de Zorgzwaartebekostiging.

 

Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.33.58 Schermafbeelding 2016-04-27 om 12.48.33